I edycja konferencji

Pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze” odbyła się na przełomie maja i czerwca 2018 roku w Warszawie. Organizatorem konferencji był Wydział “Artes Liberales” UW i Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Wydarzenie przyjęło perspektywę wysoce interdyscyplinarną, łącząc referentów różnorodnych specjalności w dialogu nad szeroko rozumianymi zjawiskami granicznymi.